Ne Yaparız?
Konumsal Bilgi Sistemleri

Konumsal Bilgi Sistemleri Nedir?
Objeye, mekana ilişkin tüm verilerin sayısal harita üzerinde yeryüzü ile ilişkilendirilmesi ve yönetilmesini esas alan bir bilgi sistemidir.
Konumsal Bilgi Sistemlerinde hizmet verdiğimiz iş alanları aşağıdaki gibidir;

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Google Maps Harita Uygulamaları
 • Konumsal Analiz Sistemi - analyst7

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri; mekana ilişkin tüm verilerin sayısal harita üzerinde yeryüzü ile ilişkilendirilmesi ve yönetilmesini esas alan bir bilgi sistemidir. Bu sistemin bileşenleri; bilgi, yazılım, donanım ve personeldir. Sistemin çıktıları ise işlenmiş, ilişkilendirilmiş, çakıştırılmış, birleştirilmiş veya dönüştürülmüş veri ve bilgilerdir. Bunlar haritalar, planlar, projeler, modeller, analizler, görseller veya diğer veri ve bilgiler olabilir.

Toplumsal kalkınma sürecinde, doğru politikaların üretilmesine olan gereksinim yanında, bireylerin çağdaş ve kaliteli hizmet beklentilerinin artması, internetle gelen yoğun bilgi talepleri, yöneticileri CBS için yeni ve köklü yapısal değişimlere zorlamaktadır. özellikle iletişim ağlarının coğrafi referanslı bilgilere açılması, coğrafi bilgi sistemlerine olan talepleri daha da artırdığı görülmektedir. Her türlü karar destek faaliyetinin en önemli aracı haline gelen CBS, sadece teknik değil; yönetişim, sosyal ve kültürel alanda da birçok gelişmeyi yönlendirebilen çağımızın güçlü bir yönetim aracı olduğu kabul edilmektedir.

CBS; araştırma, planlama ve yönetimdeki karar verme yeteneklerini arttırarak zaman, maliyet ve personel tasarrufu sağlamak amacıyla; coğrafi-mekansal varlıklara ait geometrik ve öznitelik verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi ve görselleştirilmesi işlevlerini bütünleşik olarak yerine getiren bir sistemdir.
CBS’de kullanılan veriler; coğrafi veriler (geo - spatial data) olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi veriler ya da kısaca mekansal veriler, geometrik ve öznitelik verileri olarak ikiye ayrılmaktadır. Geometrik veriler; bir mekansal verinin konumunu, biçimini ve diğer objelerle geometrik ilişkilerini ifade eden verilerdir. öznitelik veriler; bir mekansal varlığı tanımlayıcı verilerdir. CBS, gücünü geometrik ve öznitelik verilerin entegrasyonundan alır.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS);

 • Coğrafi verileri yorumlayabilmek ise karar verme sürecinde kullanabilmek için anlamlı bilgiye dönüştüren bir sistemdir.
 • Coğrafi verilerle (grafik) diğer nümerik veya alfanümerik (veri tabanaları) bilgileri birleştiren sistemdir.
 • Tüm bu bilgileri toplamak, saklamak, işlemek, analiz etmek ve görüntülemek amacıyla kullanılan özel bilgisayar destekli veritabanı işletme sistemidir.
 • CBS’nin genel uygulama alanları olarak;
 • Çevre yönetimi,
 • Belediye faaliyetleri ve yönetimi,
 • kentsel alan planlaması,
 • bilgisayar tabanlı haritalama,
 • mülkiyet-İdari Yönetimi,
 • bayındırlık hizmetleri,
 • turizm alanlarının planlanması ve yönetimi,
 • tarım planlaması,
 • arazi özelliklerinin analizi, (eğim, bitki örtüsü, toprak sınıfı)
 • ulaşım, trafik işlerliği,
 • jeodezi, jeoloji uygulamaları,
 • yer seçimi kararları,
 • ticari alanların, tesis yerlerinin ve stratejilerin belirlenmesi,
 • pazarlama, eğitim, hastane, polis, itfaiye gibi hizmetlerinin takibi ve planlanması sayılabilir.

CBS’nin karar vermeyi destekleyen bir bilgi sistemi olduğu söylenebilir. CBS, geniş çaplı olarak coğrafi özelliklerin modellenmesi ile ilişkilendirilmektedir. Kısacası CBS, konuma ait olan tüm konularda uygulama alanı bulmaktadır. Bu nedenle CBS, Konumsal Bilgi Sistemleri olarak da adlandırılmaktadır.

 

Google Maps Uygulamaları

Google Maps, kendi API’si aracılığıyla javascript dili ile geliştirilen ve coğrafi koordinatlar ile harita ve uydu görüntüleri üzerinde noktasal, çizgisel ve alansal konumlandırmalar yapabilen herkesin kullanımına açık bir harita servis yazılımı ve teknolojisidir.

Google’ın bu hizmeti ile dünya üzerinde istediğiniz bir bölgeye ait detaylı uydu görüntülerini, cadde sokak detaylarını ve önemli ilgi noktalarını "herkese açık olmak koşulu ile" herhangi bir ücret ödemeden görüntüleyebilirsiniz.

Harita üzerinden görüntüleme haricinde sizin için kendi noktalarınızı da ekleyebilir, nokta detay bilgilerini Google Maps üzerinde  size özgün bir şekilde gösterebiliriz. Bu uygulamayı sizin web sitenize ekleyebilir, konumsal zenginliğin avantajlarını internet ortamına açabiliriz.

Hazırladığımız, kullanımı oldukça kolay olan bir panel aracılığı ile sürükle bırak yöntemi ile kendi noktalarınızın sözel bilgilerinin dışında konumsal özelliklerini değiştirebilir veya yeni noktalar ekleyebilirsiniz.

 

 

 

Konumsal Analiz  - Analyst7

 • Müşteri Analizleri
 • Pazar Analizleri
 • Satış Kontrolleri
 • Lokasyon Tespiti
 • Bölgesel Planlama

Konumsal Analiz Sistemi (analyst7) Nedir?
analyst7, verilerin görsel bir biçimde coğrafi olarak sunulmasına olanak sağlayan yazılımların bütünüdür. Sistem kullanıcılarına, noktasal ve sözel verilerini anlamlı ve bilgilendirici haritalar üzerinde sunar.

Web tabanlı uygulamaların genel özelliği olan bilgi paylaşımının kolaylığını kurumunuza uygulayarak iş akışınızı hızlandırabilir ve bilgi zenginliğinizi arttırabilirsiniz.
Sistem, harita üzerindeki konumsal noktaları veritabanında ilişkili olan veriler ile eşleştirerek kendi öznitelik görünümünü değiştirebilir. Analyst7 tamamen web üzerinde çalışabilir ve internetin olduğu her yerden ulaşılabilir, istenirse şifreli koruma ekranı ile farklı kullanıcıların da kullanımı sağlanabilir.

örneğin Analyst7, Türkiye genelinde farklı 5 ana bölgede bulunan 100 noktanız için alansal olarak öznitelik durumlarına göre analiz yapabilir, belirleyeceğiniz kriterlere göre bölgelerinizi renklendirebilirsiniz. Seçtiğiniz bölge içindeki noktalarınızın il, ilçe bazında dağılımını harita üzerinde görebilir veya kriterlerini sizlerin belirleyeceğiz öznitelik bilgilerine göre noktaları renklendirebilirsiniz. Hemde bunların hepsini internet üzerinden basit ve kullanımı kolay bir arayüz ile yapabilirsiniz.

Analyst7’yi iş alanlarınızda kullanırken;

 • Müşterilerinizin dağılımını ve rakiplerinizin konumlandırmalarını,
 • Satış ve Pazar kontrolünüzün artışı için kurumsal verilerinizin verimli değerlendirme yöntemlerini,
 • Potansiyel pazarınızdan daha etkin yararlanmanın yöntemlerini,
 • Satış alanlarınızı görüp onları değişen Pazar durumunuza uygun hale nasıl getireceğinizi,
 • Rakiplerinizden daima bir adım ileride olduğunuzu
 • Bileceksiniz.

Sistemin özellikleri ve genel kullanımı;

 • Kullanımının kolay olması,
 • Çıkan raporlara göre sembolik, grafiksel ve tematik olarak haritanın yeniden düzenlenebilir olması,
 • Her türlü açık veritabanına entegre olabilmesi (Excel, Access, Oracle, Mysql, MSSql,..vs),
 • Müşterilerin, konumların, iş alanlarının, satış alanlarının ve ulaşım imkanlarının harita üzerinde canlandırılması ve görsel değerlendirmeye olanak sağlaması,
 • Harita ve altlıkların yenilenebilir olması,
 • Verilerin ve raporların çeşitli formatlarda çıktı alınabilmesi (Word, excel, Access, Html, jpg, gif, text, powerpoint),
 • İş Alanları oluşturulması ve analizi,
 • İş Alanları için etkinlik analizi,
 • Yeni satış noktası açılma alanlarının belirlenmesi,
 • Satış gücü yönetimi,
 • Müşteri beğeni ve profillerinin çıkarılması ve analizi,
 • Satış noktaları için müşteri istekliliğinin çıkarılması,
 • Rekabet alanlarının yaratılması ve mevcut olanların incelenmesi,
 • Rakiplere göre yaygınlık analizleri

Sistemin Çalışması
Veritabanınızı altlıklara aktarın
analyst7, her türlü açık veritabanından verileri okuyabilmektedir. Aktarılan kayıtlar için bir sınırlama olmadığı gibi bunların arasında düzenleme yapmakta mümkündür. Yapmanız gereken sadece veritabanını seçmek ve aktarmak istediğiniz kayıtlar ile alanlarını belirlemek.

Analiz edin
Yapmak istediğiniz analiz işlemini seçtikten sonra sonuçlar hemen harita üzerinde gösterilir ve harita üzerinde gözlemlenir. İsterinse tampon bölge oluşturularak bölge içinde ki veri kaynaklarına göre de kısa ve istenilen özelliklerde raporlar oluşturulur.

Tematik Harita oluşturun ve sonuçlara bakın
Analiz sonucu ortaya çıkan değerlere göre seçtiğiniz alanı belirlediğiniz kriterler doğrultusunda renklendirebilir tematik çıktılar alabilirsiniz.

Çıktınızı alın, sunumlarınızı renklendirin
Tematik haritalarınızı sunumlarınıza ve raporlarınıza ekleyerek daha etkileyici bir görsel görünüm sağlayabilirsiniz. Çıktınızı html formatında alarak raporlarınıza ekleyebilirsiniz.

Yedi Aralık Bilişim ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti. K.Bakkalköy Mah. Defne Sk. No:1/157 Flora Residence Kat:12 D:1203, 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 4692585 bilgi@7aralik.com
Ana Sayfa 7 Aralık Bizler Ne Yaparız? Yaptıklarımız Kariyer İletişim